NADAWCA SP.Z O.O.#

Nadawca Sp. z o.o.

ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

NIP: 525-221-41-63, REGON: 017227957

kapitał zakładowy 1 030 000,00zł

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000005647

 

Kontakt:

Nadawca Sp. z o.o.

ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

tel. (22) 516 47 03

biuro.zarzadu@grupazpr.pl

www.eskarock.pl

 

Udziałowcy:

Time S.A.

ZarządPaweł Szaniawski, Marcin Gębala

 

Nadawca Sp. z o.o. jest nadawcą programu Radio Eska ROCK Warszawa – 93,3 MHz

 

Informacje o beneficjencie rzeczywistym Nadawca Sp. z o.o. można uzyskać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych pod adresem Portal Podatkowy Usługi - ADCRBR (podatki.gov.pl).

 

Usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) znajdują się pod tym link - Link

 

Informujemy, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji, zaś nadawca – Nadawca Sp. z o.o. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.